Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

CO SIĘ U NAS DZIAŁO?

Rok szkolny 2004/2005

 

Do Szkoły Podstawowej w Samocicach w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 78 uczniów.
W klasach I-III pobierało naukę 34 uczniów, a w klasach IV-VI – 44 uczniów. Promocję do klas wyższych otrzymało 100% uczniów Szkoły Podstawowej w Samocicach.
W tym 14 uczniów ukończyło szkołę podstawową. 15 uczniów z 44 ( kl. IV-VI ) otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
W kwietniu 2005r. uczniowie kl. VI przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej. Średnia punktów jaką uzyskali wyniosła : 30,14, co przewyższa średnią w gminie  i w powiecie.  Średnia frekwencja za rok szkolny 2004/2005 wynosi 95 %.
Praca dydaktyczna, wychowawcza  i opiekuńcza szkoły była przemyślana, odpowiednio zaplanowana i służyła  rozwojowi placówki. W związku  z dużymi zmianami w prawie oświatowym wprowadzono zmiany w dokumentach w oparciu o które pracuje szkoła.
Realizując systematycznie, skutecznie i z dużym zaangażowaniem szkolnej społeczności zamierzenia ujęte w programie rozwoju szkoły oraz w planie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej uzyskaliśmy wspólnie znaczące efekty, z których możemy być dumni.
Szkoła  promowana była na zewnątrz o czym świadczą odnoszone sukcesy:

-  nagroda I stopnia w Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”( uczeń został nagrodzony wyjazdem na obóz naukowy )
-  laureat Rejonowego XXI Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez KO,
-  I miejsce w IV Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych,
-  I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy,
-  II miejsce  w VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Kozaczkowej,
-  I miejsce w Gminnej Małej Olimpiadzie Matematycznej „ Jak pomyślę to obliczę”,
-  I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz ortografii wszystko potrafi”.
Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zewnętrzne
( ukończenie 16 form dokształcania ), rady szkoleniowe, lekcje otwarte, a także samokształcenie.
Uczniowie w minionym roku szkolnym mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach dodatkowych ( język angielski kl. I – III ,zajęcia komputerowe, artystyczne, sportowe i przyrodnicze ) i w zajęciach pozalekcyjnych ( sekcja siatkówki, sekcja tenisa stołowego, w zbiórkach Gromady Zuchowej oraz kółku matematycznym ).
Dla uczniów II – III mających trudności nauce zorganizowane były zajęcia wyrównawcze, a także uczniowie Kl. I – IV korzystali z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej niwelując błędy  postawy.
Na kształtowanie właściwych postaw  młodego człowieka ma wpływ  współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę tj. biblioteka gminna, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Policja, instytucje charytatywne.
W szkole nie stwierdza się poważnych problemów wychowawczych i patologicznych lecz  zdarzają się pojedyncze przypadki agresji  i kradzieży. Występuje natomiast problem sieroctwa społecznego. 
W  roku szkolnym 2004/05 zorganizowano dwie wycieczki ( Góry Świętokrzyskie, Częstochowa –  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Wyjazdy te cechowały się dużymi walorami turystycznymi, edukacyjnymi i krajoznawczymi.

 

NAJWAŻNIEJSZE WEWNĘTRZNE DOKONANIA SZKOŁY:

- dobrze zorganizowany i prowadzony na wysokim poziomie proces dydaktyczno –    wychowawczy i opiekuńczy szkoły,
- przeprowadzenie generalnego remontu szkolnych łazienek,
- zorganizowanie I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
- zorganizowanie I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „ Przyroda ojczysta słowem malowana”,
- wyposażenie szkoły w nowe pomoce dydaktyczne,
- uczestnictwo i sukcesy  uczniów w różnotematycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- przygotowywane na wysokim poziomie akademie i uroczystości szkolne.

Obszerne informacje na temat pracy szkoły zawiera przekazany do organu prowadzącego RAPORT Z MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAMOCICACH.

 

 

Rok szkolny 2005/2006

Do Szkoły Podstawowej w Samocicach w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 72 uczniów.
W klasach I-III pobierało naukę 30 uczniów, a w klasach IV-VI – 42 uczniów. Promocję do klas wyższych otrzymało 100% uczniów Szkoły Podstawowej w Samocicach.
W tym 17 uczniów ukończyło szkołę podstawową. 13 uczniów z 42 ( kl. IV-VI ) otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
W kwietniu 2005r. uczniowie kl. VI przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej. Średnia punktów jaką uzyskali wyniosła : 26,9  co przewyższa średnią w gminie , w OKE, a także w Polsce.   Średnia frekwencja za rok szkolny 2005/2006 wynosi 94,4 %.
Praca dydaktyczna, wychowawcza  i opiekuńcza szkoły była przemyślana, odpowiednio zaplanowana i służyła  rozwojowi placówki. 
Realizując systematycznie, skutecznie i z dużym zaangażowaniem szkolnej społeczności zamierzenia ujęte w programie rozwoju szkoły oraz w planie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej uzyskaliśmy wspólnie znaczące efekty, z których możemy być dumni.
Szkoła  promowana była na zewnątrz o czym świadczą odnoszone sukcesy:

-  I i III miejsce w VII Powiatowym Konkursie Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy wśród klas IV – VI,
- II miejsce  w VII Powiatowym Konkursie Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy wśród klas I – III,
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym wśród Szkół Podstawowych,
-  I miejsca w Gminnej Małej Olimpiadzie Matematycznej „ Jak pomyślę to obliczę” na poziomie klas I, II i III,
-  I miejsca w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mistrz ortografii wszystko potrafi” na poziomie klas I, II  i III,
- wyróżnienie w plastycznym konkursie ekologicznym na poziomie powiatu.
Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zewnętrzne ( ukończenie 18 form dokształcania ), rady szkoleniowe, lekcje otwarte, a także samokształcenie.
Uczniowie w minionym roku szkolnym mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach dodatkowych ( język angielski kl. I – III ,zajęcia komputerowe, artystyczne, sportowe i przyrodnicze ) i w zajęciach pozalekcyjnych ( sekcja siatkówki, sekcja tenisa stołowego, w zbiórkach Gromady Zuchowej oraz kółku matematycznym ).
Dla uczniów klas II – III mających trudności w nauce zorganizowane były zajęcia wyrównawcze, a także uczniowie Kl. I – VI korzystali z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej niwelując błędy  postawy.
Na kształtowanie właściwych postaw  młodego człowieka ma wpływ  współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę tj. biblioteka gminna, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, instytucje charytatywne.
W szkole nie stwierdza się poważnych problemów wychowawczych i patologicznych lecz  zdarzają się pojedyncze przypadki agresji.    Występuje natomiast problem sieroctwa społecznego. 
W  roku szkolnym 2005/06 zorganizowano  sześć wycieczek (  Pieniny  ,  Zakopane, Tarnów, trzykrotnie do lasu). Wyjazdy te cechowały się dużymi walorami turystycznymi, edukacyjnymi i krajoznawczymi.

NAJWAŻNIEJSZE WEWNĘTRZNE DOKONANIA SZKOŁY:

- dobrze zorganizowany i prowadzony na wysokim poziomie proces dydaktyczno –    wychowawczy i opiekuńczy szkoły,
-  wykonanie ogrodzenia wokół szkoły ( z trzech stron ),
- zakup stolików i krzesełek do czterech sal lekcyjnych,
- modernizacja sali komputerowej,
- otrzymanie nowego wyposażenia do sali komputerowej,
- zorganizowanie II Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
- zorganizowanie II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „  Ojczyzna słowem malowana”,
- zakup pojedynczych programów multimedialnych,
- uczestnictwo i sukcesy  uczniów w różnotematycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- przygotowywane na wysokim poziomie akademie i uroczystości szkolne.

Przy szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Środowiska Lokalnego Samocic, dzięki któremu realizowany jest projekt „Pomocna Dłoń”

( pozyskanie artykułów żywnościowych dla potrzebujących ).
Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą socjalną, w ramach której realizuje się następujące przedsięwzięcia: dożywianie, stypendia socjalne, wyprawka szkolna , wyjazd na wypoczynek letni ( dwóch uczniów ).

 

Rok szkolny 2006/2007

Do Szkoły Podstawowej w Samocicach w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 70 uczniów.
W klasach I-III pobierało naukę 36 uczniów, a w klasach IV-VI – 34 uczniów. Promocję do klas wyższych otrzymało 100% uczniów Szkoły Podstawowej w Samocicach.
W tym 11 uczniów ukończyło szkołę podstawową. 12 uczniów z 34 ( kl. IV-VI ) otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
W kwietniu 2007r. uczniowie kl. VI przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej. Średnia punktów jaką uzyskali wyniosła : 28,4  co przewyższa średnią w gminie , w powiecie, w województwie.   Średnia frekwencja za rok szkolny 2006/2007 wynosi 93 %.
Praca dydaktyczna, wychowawcza  i opiekuńcza szkoły była odpowiednio zaplanowana i służyła  rozwojowi placówki. 
Realizując systematycznie, skutecznie i z dużym zaangażowaniem szkolnej społeczności zamierzenia ujęte w programie rozwoju szkoły oraz w planie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej uzyskaliśmy wspólnie znaczące efekty, z których możemy być dumni.
Szkoła  promowana była na zewnątrz o czym świadczą odnoszone sukcesy:

-  I i II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy wśród klas IV – VI,
- I miejsce w konkursie przyrodniczym okręgu tarnowskiego LOP „Zioła w mojej okolicy”
( uczennica klasy IV) ,
I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym wśród szkół z terenu gminy „Wianki 2007”,
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym oraz IV miejsce na szczeblu powiatowym wśród Szkół Podstawowych,
-  I miejsca w Gminnej Małej Olimpiadzie Matematycznej    na poziomie klas I i III,
- I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym  „W labiryncie ortografii” na poziomie klas  II,
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta,  
- wyróżnienie Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”,
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zewnętrzne (  3 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, 1 nauczyciel ukończył kurs kwalifikacyjny ), rady szkoleniowe, lekcje otwarte, a także samokształcenie.
Uczniowie w minionym roku szkolnym mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach dodatkowych ( język angielski kl. II – III ,zajęcia komputerowe, artystyczne, sportowe i przyrodnicze ) i w zajęciach pozalekcyjnych ( sekcja siatkówki, sekcja tenisa stołowego,  w zorganizowanych wyjazdach na basen oraz kółku matematycznym ).
Dla uczniów klas II – III mających trudności w nauce zorganizowane były zajęcia wyrównawcze, a także uczniowie kl. I – VI korzystali z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej niwelując błędy  postawy.
Na kształtowanie właściwych postaw  młodego człowieka ma wpływ  współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę tj. biblioteka gminna, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, instytucje charytatywne.
Szkoła czynnie włączyła się w realizację ogólnopolskich programów edukacyjnych „Matematyka z plusem” oraz „Bezpieczna szkoła z PZU”.
Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.
W szkole nie stwierdza się poważnych problemów wychowawczych i patologicznych lecz  zdarzają się pojedyncze przypadki agresji.    Występuje natomiast problem sieroctwa społecznego. 
W  roku szkolnym 2006/07 zorganizowano  pięć wycieczek (   Pieniny ,   Gdańsk,   trzykrotnie do  Tarnowa). Wyjazdy te cechowały się dużymi walorami turystycznymi, edukacyjnymi i krajoznawczymi.

NAJWAŻNIEJSZE WEWNĘTRZNE DOKONANIA SZKOŁY:

- dobrze zorganizowany i prowadzony na wysokim poziomie proces dydaktyczno –    wychowawczy i opiekuńczy szkoły,
- zorganizowanie III Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
- zorganizowanie III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Portret dziecka słowem malowany”   
- zakup pojedynczych programów multimedialnych,
- uczestnictwo i sukcesy  uczniów w różnotematycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- przygotowywane na wysokim poziomie akademie i uroczystości szkolne.

Przy szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Środowiska Lokalnego Samocic, dzięki któremu realizowany jest projekt „Pomocna Dłoń” ( pozyskanie artykułów żywnościowych dla potrzebujących ).
Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą socjalną, w ramach której realizuje się następujące przedsięwzięcia: dożywianie, stypendia socjalne, wyprawka szkolna , wyjazd na wypoczynek letni ( dwóch uczniów ), dofinansowanie wycieczek szkolnych.

 

Rok szkolny 2007/2008

Do Szkoły Podstawowej w Samocicach w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 70 uczniów.
W klasach I-III pobierało naukę 36 uczniów, a w klasach IV-VI – 34 uczniów. Promocję do klas wyższych otrzymało 100% uczniów Szkoły Podstawowej w Samocicach.
W tym 11 uczniów ukończyło szkołę podstawową. 12 uczniów z 34 ( kl. IV-VI ) otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
W kwietniu 2007r. uczniowie kl. VI przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej. Średnia punktów jaką uzyskali wyniosła : 28,4  co przewyższa średnią w gminie , w powiecie, w województwie.   Średnia frekwencja za rok szkolny 2006/2007 wynosi 93 %.
Praca dydaktyczna, wychowawcza  i opiekuńcza szkoły była odpowiednio zaplanowana i służyła  rozwojowi placówki. 
Realizując systematycznie, skutecznie i z dużym zaangażowaniem szkolnej społeczności zamierzenia ujęte w programie rozwoju szkoły oraz w planie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej uzyskaliśmy wspólnie znaczące efekty, z których możemy być dumni.
Szkoła  promowana była na zewnątrz o czym świadczą odnoszone sukcesy:

-  I i II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy wśród klas IV – VI,
- I miejsce w konkursie przyrodniczym okręgu tarnowskiego LOP „Zioła w mojej okolicy”
( uczennica klasy IV) ,
I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym wśród szkół z terenu gminy „Wianki 2007”,
- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym oraz IV miejsce na szczeblu powiatowym wśród Szkół Podstawowych,
-  I miejsca w Gminnej Małej Olimpiadzie Matematycznej    na poziomie klas I i III,
- I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym  „W labiryncie ortografii” na poziomie klas  II,
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta,  
- wyróżnienie Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”,
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zewnętrzne (  3 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, 1 nauczyciel ukończył kurs kwalifikacyjny ), rady szkoleniowe, lekcje otwarte, a także samokształcenie.
Uczniowie w minionym roku szkolnym mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach dodatkowych ( język angielski kl. II – III ,zajęcia komputerowe, artystyczne, sportowe i przyrodnicze ) i w zajęciach pozalekcyjnych ( sekcja siatkówki, sekcja tenisa stołowego,  w zorganizowanych wyjazdach na basen oraz kółku matematycznym ).
Dla uczniów klas II – III mających trudności w nauce zorganizowane były zajęcia wyrównawcze, a także uczniowie kl. I – VI korzystali z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej niwelując błędy  postawy.
Na kształtowanie właściwych postaw  młodego człowieka ma wpływ  współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę tj. biblioteka gminna, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, instytucje charytatywne.
Szkoła czynnie włączyła się w realizację ogólnopolskich programów edukacyjnych „Matematyka z plusem” oraz „Bezpieczna szkoła z PZU”.
Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.
W szkole nie stwierdza się poważnych problemów wychowawczych i patologicznych lecz  zdarzają się pojedyncze przypadki agresji.    Występuje natomiast problem sieroctwa społecznego. 
W  roku szkolnym 2006/07 zorganizowano  pięć wycieczek (   Pieniny ,   Gdańsk,   trzykrotnie do  Tarnowa). Wyjazdy te cechowały się dużymi walorami turystycznymi, edukacyjnymi i krajoznawczymi.

NAJWAŻNIEJSZE WEWNĘTRZNE DOKONANIA SZKOŁY:

- dobrze zorganizowany i prowadzony na wysokim poziomie proces dydaktyczno –    wychowawczy i opiekuńczy szkoły,
- zorganizowanie III Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
- zorganizowanie III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Portret dziecka słowem malowany”   
- zakup pojedynczych programów multimedialnych,
- uczestnictwo i sukcesy  uczniów w różnotematycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- przygotowywane na wysokim poziomie akademie i uroczystości szkolne.

Przy szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Środowiska Lokalnego Samocic, dzięki któremu realizowany jest projekt „Pomocna Dłoń” ( pozyskanie artykułów żywnościowych dla potrzebujących ).
Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą socjalną, w ramach której realizuje się następujące przedsięwzięcia: dożywianie, stypendia socjalne, wyprawka szkolna , wyjazd na wypoczynek letni ( dwóch uczniów ), dofinansowanie wycieczek szkolnych.

 

Rok szkolny 2008/2009

Do Szkoły Podstawowej w Samocicach w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 60 uczniów.
W klasach I-III pobierało naukę 29 uczniów, a w klasach IV-VI – 31 uczniów. Promocję do klas wyższych otrzymało 100% uczniów Szkoły Podstawowej w Samocicach.
W tym 10 uczniów ukończyło szkołę podstawową. 16 uczniów z 31 ( kl. IV-VI ) otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
W kwietniu 2009r. uczniowie kl. VI przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej. Średnia punktów jaką uzyskali wyniosła: 29,2  co przewyższa średnią w gminie , w powiecie, w województwie.  W 9 stopniowej skali stanikowej jest to wynik najwyższy.   Średnia frekwencja za rok szkolny 2008/2009 wynosi 95 %.
Praca dydaktyczna, wychowawcza  i opiekuńcza szkoły była odpowiednio zaplanowana i służyła  rozwojowi placówki. 
Realizując systematycznie, skutecznie i z dużym zaangażowaniem szkolnej społeczności zamierzenia ujęte w programie rozwoju szkoły oraz w planie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej uzyskaliśmy wspólnie znaczące efekty, z których możemy być dumni.
Szkoła  promowana była na zewnątrz o czym świadczą odnoszone sukcesy:
Konkursy zewnętrzne:
- Międzyszkolna Mała Olimpiada Matematyczna dla klas I-III – I miejsce wśród klas II w gminie,
- Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I –III-  I  miejsce w gminie wśród klas I, 
I miejsce w gminie wśród klas III,   
- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – IV miejsce w powiecie,
- Ogólnopolski Turniej „Młodzież zapobiega pożarom” - I, II III miejsce w gminie wśród szkół podstawowych
- konkurs powiatowy plastyczny Palm, Pisanek i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy ( kl. I-III  miejsce  II i III w powiecie,  kl. IV –VI  miejsce II i III w powiecie,
- I miejsce w powiecie Unihokej dziewcząt,
- II miejsce w powiecie Piłka siatkowa dziewcząt,
- II miejsce w powiecie Halowa piłka nożna dziewcząt
- III miejsce w powiecie Unihokej  chłopców,
- III miejsce w powiecie Piłka ręczna dziewcząt,
- uzyskiwanie wysokich wyników w Ogólnopolskich konkursach wiedzowych:
* „Krąg” – konkurs historyczny,
* „Eko-Planeta” – konkurs przyrodniczy ( uczennica uzyskała „bardzo wysoki” wynik ),
* „Kangur” , „Kangurek” -  konkurs matematyczny,
- Przegląd Kolęd i Pastorałek ( gminny konkurs ) I miejsce w kategorii wokalnej i  I miejsce w kategorii instrumentalnej
- gminny konkurs recytatorski „Poezja, poezja, poezja” ( kl. I – III – I miejsce i III miejsce,
kl. IV – VI – I miejsce, III miejsce ),
- uzyskanie dobrych wyników w IX edycji powiatowego konkursu polonistycznego „Mistrz Ortografii Powiatu Dąbrowskiego”.
Zainteresowania uczniów rozwijano poprzez konkurs wewnątrzszkolny:
- Z matematyką za pan brat”,
- czytelniczy,
- informatyczny – „Moja  strona internetowa”,
- plastyczny „Jesienny stroik”, Stroik Bożonarodzeniowy i Wielkanocny”.
Uczniowie szkoły mogli rozwijać zainteresowania sportowe i swoją sprawność poprzez udział w sekcji   siatkówki. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zewnętrzne, rady szkoleniowe, lekcje otwarte, a także samokształcenie. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. W ramach tej współpracy nauczyciele dzielą się swoją wiedzą ze studentami ( studentka polonistyki ).
Uczniowie w minionym roku szkolnym mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach dodatkowych (zajęcia komputerowe, artystyczne, sportowe ) i w zajęciach pozalekcyjnych ( sekcja siatkówki,   w zorganizowanych wyjazdach na basen oraz kółku matematycznym ).
Dla uczniów klas II – III mających trudności w nauce zorganizowane były zajęcia wyrównawcze, a także uczniowie kl. I – VI korzystali z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej niwelując błędy  postawy.
Na kształtowanie właściwych postaw  młodego człowieka ma wpływ  współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę tj. biblioteka gminna, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, instytucje charytatywne.
Szkoła czynnie włączyła się w realizację ogólnopolskich programów edukacyjnych „Matematyka z plusem” oraz  „Szkoła zdrowego uśmiechu”
Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego.
W szkole nie stwierdza się poważnych problemów wychowawczych i patologicznych.

NAJWAŻNIEJSZE WEWNĘTRZNE DOKONANIA SZKOŁY:

- dobrze zorganizowany i prowadzony na wysokim poziomie proces dydaktyczno –    wychowawczy i opiekuńczy szkoły,
- zorganizowanie V Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
- zorganizowanie V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego,
- zakup pojedynczych programów multimedialnych,
- zakup czasopism metodyczno – wychowawczych,
- uczestnictwo i sukcesy  uczniów w różnotematycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- przygotowywane na wysokim poziomie akademie, uroczystości szkolne i środowiskowe VIII Dzień Papieski, Dzień Matki,
- zorganizowanie pięciodniowej wycieczki do Gdańska,
- uczestnictwo uczniów w następujących projektach międzyprzedmiotowych: „ Dzień Papieski”, „Polskie Boże Narodzenie”, „Trzymaj formę”.
Przy szkole działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Środowiska Lokalnego Samocic.
Uczniowie naszej szkoły objęci są pomocą socjalną, w ramach której realizuje się następujące przedsięwzięcia: dożywianie, stypendia socjalne, wyprawka szkolna , wyjazd na wypoczynek letni ( dwóch uczniów ), dofinansowanie wycieczek szkolnych.


 

Powrót